umman vizesi
UMMAN VİZESİ

UMMAN TURİSTİK EVRAK LİSTESİ

 1. Kefilin resmi bir makam olması ve bunun dışında Türk Dış İşleri Bakanlığı Ticaret ofisinden dilekçe eklenmesi gerekmektedir. 
 2. En az 3 ay süresi olan bir pasaport.
 3. 2 adet arka fonu beyaz veya mavi vesikalık fotoğraf.
 4. Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş olan bir vize formu

Özellikli Vizeler ülkeler listesinde yer almayan ülkelerin vatandaşlarının Umman Vizesi müracaatları sadece kendilerini davet eden sponsor tarafından Umman Sultanlığında yapılabiliyor. Müracaat için izlenecek prosedür şudur

 1.  Umman’da bir Kefil bulunacak ve bu şirket veya kişiye (Kefil) gönderilecek evraklar aşağıda listelenmiştir
 2. Pasaport: Başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan Pasaport. (Pasaport hamilinin imzasının bulunması ve pasaportun yırtık ve yıpranmamış olması çok önemlidir.)
 3. Fotoğraf: Son altı ayda çekilmiş 2 adet arka fonu mavi veya beyaz fotoğraf (biyometrik)
 4. Tanıtım Mektubu: Çalışmakta olduğunuz firmanın antetli kağıdına “İngilizce” olarak yazılacak olan dilekçede Firmadaki göreviniz, Umman’a ziyaret nedeniniz, Umman’daki kefil firma hakkında bilgi ve çalışmakta olduğunuz firmanın tüm seyahat giderlerinizi karşılayacağı yer almalı ve firmanız yetkilisi tarafından firma kaşesiyle birlikte imzalanmalıdır.
 5. Anne & Baba adı bilgileri doldurulmuş olan vize formuna fotoğraf yapıştırılıp; vize formu, pasaport ve Tanıtım mektubu taranarak davet eden kefil firmaya e-posta ile iletilmelidir.
 6. Umman’daki Sponsor göndermiş olduğunuz evrakların dökümünü alıp, bunlara aşağıda belirtilen evrakları ilave ederek vize müracaatınızı yapması gerekmektedir:
 1. Kendi şirketinin (Kefil) İmza Sirküleri fotokopisi
 2. Şirketin son 3 ay tarihli Faaliyet Belgesi fotokopisi (Umman Ticaret Odası’ndan alınmış olmalı)
 3. Umman Sultanlığı Yabancılar Polisi’ne Dilekçe: Davet eden şirket, kendi şirketinin antetli kağıdına bir “Dilekçe” yazılmalı ve “Ekte evraklarını sunduğum şahsa kefil olduğumu beyan eder ve kendisine vize verilmesini rica ederim” anlamında yazacağı dilekçeye yukarıda belirtilen tüm evrakları da ekleyip Umman Sultanlığı Yabancılar Polisine Vize müracaatını yapmalıdır.  
 1.  Umman’daki Kefil Umman Yabancılar Polisinden alacağı “ONAY Numarasını (APPLICATION Number)” adına Vize talebinde bulunduğu şahsa bildirecek veya e-posta/faks ile gönderecek.
 1. Vize talebinde bulunan şahsın kendisine bildirilmiş olan ONAY numarası veya e-posta/faks ve pasaportunun aslı ile birlikte vizesinin pasaportuna işlenebilmesi için Konsolosluğu’muza müracaat etmesi lazımdır. Vizenin pasaporta işlenmesinin 2 gün sürebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Not: Umman Yabancılar Polisi gerekli gördüğü durumlarda ilave belgeler talep etmeye ya da hiç bir gerekçe göstermeden vize talebini ret etme yetkilidir. Bunları göz önünde bulundurarak Umman vizesi öncesi Vize Merkezi şubelerimiz ile yapacağınız bilgi alışverişi size büyük bir fayda sağlayacaktır.

UMMAN TİCARİ EVRAK LİSTESİ

ahri Konsolosluğa Umman Vekâletnamesi tasdiki için aşağıda belirtilen evrakların takdim edilmesi gerekmektedir:

 1. Tüm detayları içeren ve yasal hakları içeren bir mektup. Mektup içinde adı geçen tüm şahısların pasaport numarası ve imzaları da bulunmak zorundadır. 
 2. Mektubun Resmi bir Noter tarafından onaylanması ve İstanbul Valiliği tarafından apostil damgası basılması gerekmektedir. Ödemeler dolar bazındadır.

Valilik Tasdiki (Apostille Damgası) Gerektiren Belgeler:

Vekaletname, Ticari Anlaşmalar, Anlaşmalar, İmza sirküleri, Vergi Levhası, Diplomalar, Doğum sertifikası, Ölüm sertifikası, Evlilik Cüzdanı, Boşanma Kararı ve diğer tüm Türkçe tanzim edilmiş ve İngilizceye tercüme edilmiş evrakların Umman Sultanlığı Makamlarında geçerli olabilmesi ve Konsolosluğunca da tasdik edilebilmeleri için takip etmeniz gereken yöntem:

 1. Evrakların orijinalinin yeminli bir tercüman tarafından Türkçeden- İngilizceye tercüme edilip ve bu tercüme bürosunun bağlı olduğu Notere tasdik ettirilecektir.
 2. Noter tasdikli tercümeler ve evrak aslı ile birlikte İstanbul Valiliği’ne gidilerek “Apostille” damgası vurdurulacaktır.
 3. Valiliğin “Apostille Damgası” ile onaylanmış evraklar Konsolosluğa götürülerek ”Konsolosluk Tasdiki” yaptırılacaktır.
 4. Tüm ticari ihracat evraklarının İstanbul Ticaret Odası’na tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 5. Vekâletname, Ticari Sözleşme gibi diğer ticari evraklara İstanbul Valiliği’nden apostil damgası alınması gerekmektedir (Apostil şartları için bknz. Aşağ).
 6. Menşe-i Şahadetname tasdiki için orijinal faturanın da onaylanması gerekmektedir.
 7. Tasdik işlemlerinin 2 ila 5 gün arasında bir süreci kapsayabileceğini göz önünde bulundurmanız gerektiğini dikkate almanız gerekir.
 8. Ödeme:  Dolar bazında ve nakit olarak yapılabilmektedir.

Ticari vize için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Vekaletname
 2. Ticari Anlaşmalar
 3. Anlaşmalar
 4. İmza sirküleri
 5. Vergi Levhası
 6. Diplomalar
 7. Doğum sertifikası
 8. Ölüm sertifikası
 9. Evlilik Cüzdanı
 10. Pasaport
 11. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 12. Şirketin son 3 ay tarihli faaliyet belgesi fotokopisi.
 13. Şirketin son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi.
 14. Ticari sicil gazetesi fotokopisi (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir).
 15. Başvuru sahibine ait son 3 aylık SSK dökümü
 16. Başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan bir pasaport olmalıdır. (Pasaport hamilinin imzasının bulunması ve pasaportun yırtık ve yıpranmamış olması lazımdır).
 17. Geçerli pasaportun fotokopisi.
 18. Kimlik fotokopisi (Yabancı uyruklularda; Anne & Baba adı bilgileri olmalıdır).
 19. Son altı ayda çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz veya mavi vesikalık fotoğraf. Biyometrik olmasında yarar vardır.
 20. Umman Fahri Konsolosluğu’na hitaben (çalışanlar için şirket antetli kağıdına) yazılan başvuru mektubu. Dilekçede Başvuru sahibinin şirketteki pozisyonu, Umman’a gidiş sebebi, Umman’da işbirliği içinde bulunan firma bilgileri yer almak zorundadır. Ayrıca vize başvurusundan bulunan kişinin vizede belirtilen kalış süresi içerisinde tekrar ülkesine dönüş yapacağı firma tarafından garanti edilmek zorundadır. Başvuru sahibinin şahsi adresi ve irtibat numarasının da belirtilmesi gerekli bilgiler arasındadır.
 21. Vize bedeli Konsolosluğa sadece nakit olarak ödenebilmektedir
 22. Sağlık sigortası
WhatsApp Destek
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?