ingiltere vizesi
İNGİLTERE VİZESİ

İNGİLTERE TURİSTİK EVRAK LİSTESİ

 • Sayfada üste ek olarak görünen Ön bilgi Formunun eksiksiz doldurulmuş olarak evraklar ile gönderilmesi rica olunur bu form ile ONLINE formunuz doldurulmakta 

Konsolosluk randevu sistemiyle çalışmaktadır. Seyahat Planlarınızı Lütfen Randevuları Göz Önünde Bulundurarak Hazırlayınız. Yaz döneminde ve tatillerde pasaport çıkış süresi uzayabiliyor bu süre içerisinde doğacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu değildir.

 • Pasaportun aslı ,Pasaport  süresi 6 ayı geçmemiş olacak ve eski yeni tüm pasaportlar gönderilecek.
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Şirketin Antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İngiltere konsolosluğuna hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten İNGİLİZCE  dilekçe.
 • Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • internetten alınan E faaliyet belgesi İngilizce olacak ( elektronik imzalı) İstanbul dışı olanlar ticaret odasından alırken mutlaka İngilizce olarak alacak 
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Çalışanlardan Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( E devletten de kara barkotlu alınabilir.)
 • 3 aylık maaş bordrosu ıslak imzalı ve kaşeli olacak
 • E Devletten alınan kare barkotlu SGK tescil ve hizmet bilgisi ( şirket sahipleride bu belgeyi aynı yerden alabilirler )
 • Kimlik fotokopisi
 • Şahısların SON 3 AYLIK bankası kaşeli ve imzalı bankanın imza sirküleri bakiyede en az kişi başı  100000 TL ile 150000 TL olacak ve
 • Ayrıca çalışanlardan maaşlarının yattığı banka hesabı son 3 aylık maaş gözükecek dokum alınacak.
 • Varsa tapu, araba ruhsat fotokopileri.
 • Seyahatlerde eş bilgileri ( evlilik cüzdan fotokopileri,)
 • E devletten alınan kare barkotlu Tam vukuatlı nüfus aile örneği ( seçilirken mutlaka nufus aile seçilecek )
 • EV HANIMLARI ÇALIŞAN  EŞLERİNİN EVRAKLARINI TOPLAYACAKLAR.
 • ÇOCUK VARSA ONLARDA ANNE VE BABALARININ EVRAKLARINI TOPLAYACAK VE OKUYORSA ÖĞRENCİ BELGESİ  ASLI  EĞER OKUMUYORSA SON MEZUN OLDUĞU OKULUN DİPLOMA FOTOKOPİSİ
 • ÇOCUK REŞİT DEĞİLSE  HEM  ANNEDEN VE HEM BABADAN NOTERDEN MUVAFAKATNAME ASLI
 • Çiftçilerden bağlı oldukları Ziraat Odası tarafından verilmiş çiftçilik Belgesi
 • Yabancı Uyruklulardan Oturum belgesi ve Çalışma izni belgesi.
 • AİLE ZİYARETİ OLURSA  Otel rezervasyonu olmayacak yukarıdaki evrak listesine EK OLARAK aşağıdaki evraklar toplanacak.
 • Gidilecek olan ülkede sizi davet eden kişiden A4 sayfasına yazılmış kişinin ev adresi cep no ve mail adresi yazacak şekilde detaylı davet mektubu 
 • Davetiye gönderen kişiden kimlik kartı veya oturum belgesi
 • Vize başvuruları randevu ile alınmaktadır
 • Vize başvurusu sırasında her yolcudan parmak izi almaktadırlar

İNGİLTERE TİCARİ EVRAK LİSTESİ

 • Sayfada üste ek olarak görünen Ön bilgi Formunun eksiksiz doldurulmuş olarak evraklar ile gönderilmesi rica olunur bu form ile ONLINE formunuz doldurulmakta 
 • Konsolosluk randevu sistemiyle çalışmaktadır.

Seyahat Planlarınızı Lütfen Randevuları Göz Önünde Bulundurarak Hazırlayınız. Yaz döneminde ve tatillerde pasaport çıkış süresi uzayabiliyor bu süre içerisinde doğacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu değildir.

 • Pasaportun aslı ,Pasaport  süresi 6 ayı geçmemiş olacak ve eski yeni tüm pasaportlar gönderilecek.
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Şirketin Antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İngiltere konsolosluğuna hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten İNGİLİZCE dilekçe.
 • Ticari seyahatlerde İNGİLTERE’DEKİ firmanın antetli kağıdına yolcu adına hazırlanmış kaşeli ve imzalı davetiye mail olarak gelebilir 
 • Eğer Fuara Gİdilecek ve katılımcı iseniz o zaman fuar stant krokisi , ödendi belgesi ve fuar giriş biletleri ile fuara davet yazısı
 • Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Yeni tarihli 60 günü geçmemiş İnternetten alınan e faaliyet belgesi İngilizce olarak ( elektronik imzalı ) alınacak. Ayrıca İstanbul dışı faaliyet belgeleri ticaret odalarından İngilizce olarak alınacak.
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Çalışanlardan 4A SSK işe giriş bildirgesi fotokopisi ( bu belgeyi E devlettende kare barkotlu olarak alabilirsiniz.) 
 • 3 aylık maaş bordrosu ıslak imzalı ve kaşeli olacak
 • E Devletten alınan kare barkotlu SGK tescil ve hizmet bilgisi ( şirket sahipleride aynı yerden bu belgeyi alacaklar )
 • Kimlik fotokopisi
 • ŞİRKETİN SON 3 AYLIK bankası kaşeli ve imzalı bankanın imza sirküleri ile beraber bakiye de en az kişi başı 100000 TL ile 150000 TL  olacak şekilde alınacak. 
 • Şahsi banka dökümü , özellikle çalışanlar maaş hesaplarının yattığı bankadan  kaşeli ve imzalı bankanın imza sirküleri bakiye de en az 35000TL–40000 TL olacak şekilde döküm alınacak. ( şirket sahipleri şirket bankaları hariç şahsi bankalarını da koymak zorundalar )
 • Varsa tapu, araba ruhsat fotokopileri. ( şirket sahipleri için )
 • E Devletten alınan kare barkotlu tam vukuatlı nüfüs aile örneği ( kesinlikle nüfus aile seçilecek )
 • Çiftçilerden bağlı oldukları Ziraat Odası tarafından verilmiş çiftçilik Belgesi
 • Yabancı Uyruklulardan Oturum belgesi ve Çalışma izni belgesi.
 • Vize başvuruları randevu ile alınmaktadır
 • Vize başvurusu sırasında her yolcudan parmak izi almaktadırlar

İNGİLTERE EMEKLİ TURİSTİK EVRAK LİSTESİ

 • Sayfada üste ek olarak görünen Ön bilgi Formunun eksiksiz doldurulmuş olarak evraklar ile gönderilmesi rica olunur bu form ile ONLINE formunuz doldurulmakta 
 • Konsolosluk randevu sistemiyle çalışmaktadır.

Seyahat Planlarınızı Lütfen Randevuları Göz Önünde Bulundurarak Hazırlayınız. Yaz döneminde ve tatillerde pasaport çıkış süresi uzayabiliyor bu süre içerisinde doğacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu değildir.

 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Pasaportun aslı eski yeni pasaportların tümü ,
 • Kişi ağzı ile Konsolosluğa hitaben yazılmış ve seyahat detayını yazan kişi imzalı dilekçe.
 • E devletten alınan kare barkotlu SGK tescil ve hizmet bilgisi yada kare barkotlu Emekli Hizmet dökümü
 • Kimlik fotokopisi
 • Şahısların hem SON 3 AYLIK emekli maaş hesabı gözükecek şekilde alınmış bankası hemde ayrıca yatırım hesabı olan bankasının  kaşeli ve imzalı bankanın imza sirküleri ile alınmış bakiyesi en az kişi başı 100000 TL ile 150000 TL olacak şekilde alınmış banka ( Banka bilgileri kişi bazlıdır Aile olduğunda daha fazla bakiye olması gerekmekte)..
 • Ve varsa tapu, araba ruhsat fotokopileri
 • Seyahatlerde eş bilgileri ( evlilik cüzdan fotokopileri,)
 • e devletten alınan Tam vukuatlı aile nufus kayıt örneği ( kesinlikle Aile Nüfus kayıt secilerek dokulecek )
 • EV HANIMLARI ÇALIŞAN  EŞLERİNİN EVRAKLARINI TOPLAYACAKLAR.
 • ÇOCUK VARSA ONLARDA EBEVEYNLERİNİN EVRAKLARINI TOPLAYACAK VE OKUYORLARSA ÖĞRENCİ BELGESİ  ASLI  EĞER OKUMUYORSA SON MEZUN OLDUĞU OKULUN DİPLOMA FOTOKOPİSİ (ÖĞRENCİLER KESINLIKLE SPONSOR OLARAK ANNE VE BABALARINI SEÇECEKLER 3. KİŞİ SPONSOR KABUL EDİLMİYOR.
 • ÇOCUK REŞİT DEĞİLSE HEM ANNEDEN VE HEM BABADAN NOTERDEN MUVAFAKATNAME ASLI
 • Çiftçilerden bağlı oldukları Ziraat Odası tarafından verilmiş çiftçilik Belgesi
 • Yabancı Uyruklulardan Oturum belgesi ve Çalışma izni belgesi.
 • AİLE ZİYARETİ OLURSA  evrak listesine EK OLARAK aşağıdaki evraklar toplanacak.
 • Amerika’daki kişiden davetiye.
 • Davetiye gönderen kişiden Amerika vatandaşı kimlik kartı veya oturum belgesi
 • Vize başvuruları randevu ile alınmaktadır
 • Vize başvurusu sırasında her yolcudan parmak izi almaktadırlar

İNGİLTERE TURİSTİK DEVLET DAİRESİ İÇİN EVRAK LİSTESİ

 • Sayfada üste ek olarak görünen Ön bilgi Formunun eksiksiz doldurulmuş olarak evraklar ile gönderilmesi rica olunur bu form ile ONLINE formunuz doldurulmakta 

Seyahat Planlarınızı Lütfen Randevuları Göz Önünde Bulundurarak Hazırlayınız. Yaz döneminde ve tatillerde pasaport çıkış süresi uzayabiliyor bu süre içerisinde doğacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu değildir.

 • Pasaportun aslı ,Pasaport  süresi 6 ayı geçmemiş olacak ve eski yeni tüm pasaportlar gönderilecek. 
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Bağlı bulunulan kurumdan alınan çalışma belgesi, mühürlü ve ıslak imzalı olmalıdır. Mümkünse İNGİLİZCE olacak.
 • varsa Görev Kimlik Kartı Fotokopisi 
 • İzin Belgesi Bağlı bulunulan kurumun Antetli kağıdına, kaşeli ve ıslak imzalı. (Mümkünse İNGİLİZCE olacak)
 • Kişi ağzı ile Konsolosluğa hitaben  ve seyahat detayını yazan kişi imzalı dilekçe.
 • 3 aylık maaş bordrosu ıslak imzalı ve kaşeli
 • e devletten alınan Kare barkotlu SGK tescil ve hizmet bilgisi ( dokum 4C olarak çıkıyor )
 • Kimlik fotokopisi
 • Şahısların SON 3 AYLIK maaşlarını gösteren maaş hesabı ve ayrıca yatırım hesabı olan  bankasını  kaşeli ve imzalı bankanın imza sirküleri ile alınacak.   Banka bakiyesi en az kişi başı 100000 TL ile 150000 TL olacak.
 •  varsa tapu ve araba ruhsat fotokopileri
 • Seyahatlerde eş bilgileri veya evlilik cüzdan fotokopileri,
 • E devletten alınan kare barkotlu TAM VUKUATLI nüfus aile kayıt örneği ( aile nufus kayıt secilecek ve dokulecek )
 • EV HANIMLARI ÇALIŞAN  EŞLERİNİN EVRAKLARINI TOPLAYACAKLAR.
 • ÇOCUK VARSA ONLARDA EBEVEYNLERİNİN EVRAKLARINI TOPLAYACAK VE OKUYORSA ÖĞRENCİ BELGESİ  ASLI  EĞER OKUMUYORSA SON MEZUN OLDUĞU OKULUN DİPLOMA FOTOKOPİSİ
 • ÇOCUK REŞİT DEĞİLSE HEM ANNEDEN VE HEM BABADAN NOTERDEN MUVAFAKATNAME ASLI
 • AİLE ZİYARETİ OLURSA  Otel rezervasyonu olmayacak yukarıdaki evrak listesine EK OLARAK aşağıdaki evraklar toplanacak.
 • Gidilecek olan ülkede sizi davet eden kişiden A4 sayfasına yazılmış kişinin ev adresi cep no ve mail adresi yazacak şekilde detaylı davet mektubu 
 • Davetiye gönderen kişiden o ülke vatandaşı olduğunu gösteren kimlik kartı veya oturum belgesi
 • Vize başvuruları randevu ile alınmaktadır
 • Vize başvurusu sırasında her yolcudan parmak izi almaktadırlar
WhatsApp Destek
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?